Reglement en algemene voorwaarden

Om je verblijf voor alle partijen gezellig en veilig te houden zullen de volgende regels in en om onze LATYKA Bed & Breakfast worden nageleefd:

 • Je bent te gast. Behandel je medegasten, de medewerkers, de eigenaren en andermans eigendommen met respect.
 • Er is een binnenstalling voor een beperkt aantal motoren en fietsen. Het gebruik van de stalling is gratis.
 • Je verblijf in onze LATYKA Bed & Breakfast en het gebruik van de stalling is voor eigen risico.
 • Het is verboden te roken in LATYKA Bed & Breakfast, in de kelderbar en in de stalling.
 • Drankjes en snacks kunnen beneden in de kelderbar besteld en genuttigd worden. Roep een medewerker als er even niemand is. Zelfbediening is niet toegestaan.
 • Zelf meegenomen drank en/of eten mag in LATYKA Bed & Breakfast of op ons terrein niet genuttigd worden.
 • Drugsgebruik in LATYKA Bed & Breakfast of op ons terrein is niet toegestaan.
 • Opzettelijk toegebrachte schade aan onze eigendommen wordt verhaald op de aansprakelijke persoon of groep.
 • Bij ernstige misdraging zullen wij de betreffende persoon of groep de toegang ontzeggen al dan niet met tussenkomst van de politie.
 • Volg bij calamiteiten altijd de aanwijzingen van het personeel of de eigenaren op.
 • Op alle boekingen en verblijven zijn eveneens onze Algemene Voorwaarden van toepassing.
 • De eigenaren zijn niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van de eigendommen van de gasten. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gasten.
 • Alle risico's met betrekking tot het verblijf in LATYKA Bed & Breakfast zijn voor rekening van de gasten en de eigenaren kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel dat voortvloeit uit een verblijf in LATYKA Bed & Breakfast.
 • Beschadigingen en vermissingen van onroerende en roerende zaken in en rond LATYKA Bed & Breakfast dienen door de gasten direct te worden gemeld en te worden vergoed aan de eigenaren.
 • Bij verlies van de sleutel van LATYKA Bed & Breakfast zullen alle hieruit voortvloeiende kosten bij de gasten van LATYKA Bed & Breakfast in rekening worden gebracht door de eigenaren.
 • Het ontbijt wordt geserveerd in de kelderbar van 08:00 uur tot 10:00 uur. Als je vroeger wilt ontbijten kan dat alleen in overleg met de eigenaren.
 • Op de dag van aankomst zijn kamers vanaf 16:00 uur beschikbaar. Wil je, of sta je erop eerder te komen dan zullen wij een halve dag extra in rekening brengen. Op de dag van vertrek dien je je gereserveerde kamer uiterlijk om 11:00 uur te verlaten.
 • Betaling op dag van vertrek, tevens inleveren sleutel van de kamer.
 • De kelderbar en buitenterras zijn geopend voor consumpties van 16.00 uur tot 01.00 uur.
 • Wildplassen in onze tuin is niet toegestaan. We zullen hiervoor extra kosten in rekening brengen. Er zijn voldoende toiletten aanwezig.


RESERVERINGEN
Reserveringen worden geaccepteerd per email of via het automatische reserveringsformulier op onze website. Reserveringen zijn vrijblijvend en alleen bedoeld voor het verkrijgen van informatie over de beschikbaarheid bij LATYKA Bed & Breakfast. Van LATYKA Bed & Breakfast ontvang je een mail met betrekking tot de reservering. In deze mail word je geïnformeerd over de beschikbaarheid, de tarieven en alle andere nodige informatie met betrekking tot je reservering. Na het ontvangen van deze informatie kan je beslissen of je daadwerkelijk wilt reserveren. Het verzoek van een reservering dient per email aan LATYKA Bed & Breakfast te worden gestuurd. LATYKA Bed & Breakfast houdt het aantal aangevraagde reserveringen 7 dagen in optie. Je dient binnen 7 dagen te beslissen of je gaat reserveren. Indien LATYKA Bed & Breakfast binnen de optietermijn geen reactie ontvangt van de aanvrager vervalt de optie en wordt de reservering ongedaan gemaakt.
Reserveringen worden altijd door LATYKA Bed & Breakfast bevestigd met een reserveringsbevestiging via email. In deze reserveringsbevestiging staan tevens de betalingsvoorwaarden met betrekking tot de reservering. De contactpersoon die de reservering aanvraagt is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die voortkomen uit de reservering. Er kunnen geen rechten aan reserverings-aanvragen worden ontleend. LATYKA Bed & Breakfast behoudt zich het recht voor om reserveringen te weigeren.

AANBETALING
Na reservering ontvang je in de bevestigingsmail het bedrag van de aanbetaling. Dit is 30% van de totale verblijfskosten. Tevens staat in deze bevestiging de betalingstermijn voor de aanbetaling.
Je reservering is pas definitief zodra de aanbetaling is bijgeschreven op de bankrekening van LATYKA Bed & Breakfast. De reservering wordt na ontvangst van de betaling in onze administratie omgezet in een "boeking". Het rekeningnummer voor de aanbetaling staat vermeld in de bevestigingsmail. Indien de aanbetaling niet binnen 7 dagen is ontvangen wordt de reservering ongedaan gemaakt.

ANNULERING
Annulering van de reservering door de klant kan alleen schriftelijk per email. Als annuleringsdatum geldt de datum van ontvangst van de email. De annulering zal altijd door LATYKA Bed & Breakfast worden bevestigd.

LATYKA B&B houdt zich het recht voor het verblijf van de gehele groep of voor één of meerdere personen te annuleren wegens gewichtige redenen.
Hieronder wordt in elk geval verstaan:
1.      stormschade, natuurrampen, staking, schaarste van goederen, oorlogsgevaar, oproer
2.      tijdelijke beperkingen op last van de (plaatselijk) overheden

In geval van annulering door LATYKA B&B op grond van bovengenoemde redenen zal geen restitutie van gelden volgen.  

 

ANNULERINGSKOSTEN
Indien er al is aanbetaald wordt het bedrag van de aanbetaling teruggestort. Annulering tussen 2 en 4 weken voorafgaand aan de aankomstdatum: 15% van de totale verblijfskosten. Annulering binnen 2 weken voorafgaand aan de aankomstdatum: 30% van de totale verblijfskosten. De betaling van de annuleringskosten dient binnen 14 dagen te geschieden. Bij vroegtijdig vertrek, dus eerder dan bij de boeking is vastgelegd en bij niet verschijnen zal de gehele som van de oorspronkelijke boeking in rekening worden gebracht . Het bedrag van de aanbetaling wordt hierop in mindering gebracht.

BETALINGEN
Op de dag van vertrek dient de volledige rekening van het verblijf, inclusief alle consumpties, maaltijden, toeristenbelasting, administratiekosten etc. te worden betaald.
Het bedrag van de aanbetaling (30% van de totale verblijfskosten) wordt op de totaalrekening in mindering gebracht. Bij LATYKA Bed & Breakfast kan contant, per pin of bankapp worden betaald.